Od 1.4.2012 by dívky do 18. narozenin měly být ošetřovány za přítomnosti svého zákonného zástupce, nebo s jeho písemným souhlasem. Proto žádáme všechny dívky do 18 let, aby na 1. vyšetření i před každým zákrokem s sebou přinesly rodičem podepsaný příslušný formulář.

Formuláře ke stažení:

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let s jeho samostatností při ošetřování

- pro rodiče, pokud nemohou nebo nechtějí doprovázet na každou návštěvu ve zdravotnickém zařízení svoji dceru (i pro Rp). Toto potvrzení je možno vložit do karty a platí do doby písemného odvolání rodičem nebo do plnoletosti dívky...ke stažení zde.

Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb - např. nepovinné očkování, zavedení tělíska

- pro rodiče, kteří chtějí nechat naočkovat nezletilou dceru. Je nutno dodat před každým jednotlivým typem očkování, stejně jako před každým jiným odkladným zákrokem, který by v případě komplikací mohl vést k poškození zdraví, tedy např. i k zavedení nitroděložního tělíska...ke stažení zde.

Určení osoby oprávněné k zástupu zák. zástupce- dle zákona o zdravotních službách

- pro rodiče, pokud chtějí místo sebe jako doprovod nezletilé pacientky vyslat např. babičku pacientky. Tato však bude mít právo jen vyslechnout informace, nikoli o čemkoli rozhodovat- to stále smí jen zákonný zástupce...ke stažení zde.